top of page

VAR MED I VÅR SMS-PANEL

EN ENKEL VÄG TILL PÅVERKAN!

HUR FUNKAR SMS-PANELEN?

Genom SMS-panelen kan du påverka Västerås. Du får under ett år ca 5-10 frågor via SMS som du lätt kan svara på. Det är antingen ja/nej frågor, skalfrågor 1-5, eller fasta alternativ.

Exempel på en tidigare fråga:

Hur väl trivs du i Västerås innerstad?

1 = inte alls    5 = Mycket bra

Den frågan ställdes då det pågår ett arbete kring att utveckla innerstaden dels för att ungdomar ska trivas bättre.

bottom of page