© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

Vi skickar regelbundet ut frågor som politikerna vill ha svar på. Här nedan kan du se exempel på frågor som ställts till ungdomar och vad de svarat.

TIDIGARE STÄLLDA SMS-FRÅGOR:​

 • Tror du att de som bestämmer i Västerås bryr sig om vad du tycker? (2019) RESULTAT

 • Vad är viktigast för dig, i och runt skolan, för att du ska lära dig så bra som möjligt? (2018)Resultat

 •  NÄR TYCKER DU ATT EN 13-ÅRING SKA VARA HEMMA EN VARDAGSKVÄLL?, NÄR TYCKER DU ATT EN 13-ÅRING SKA VARA HEMMA FREDAG/LÖRDAG? och NÄR ÄR DET VIKTIGAST ATT FRITIDSGÅRDEN ÄR ÖPPEN? (2018)
  resultat

 • VAR MED OCH PÅVERKA FRAMTIDENS FÖRSKOLA! VAD VAR VIKTIGAST FÖR DIG NÄR DU GICK PÅ FÖRSKOLAN?
  resultat

 • TROR DU DE SOM BESTÄMMER I VÄSTERÅS (POLITIKER) BRYR SIG OM VAD DU TYCKER (2016)?
  resultat

 • HUR VÄL TRIVS DU I VÄSTERÅS INNERSTAD? SVARA PÅ EN SKALA 1-5 DÄR 1 ÄR INTE ALLS BRA OCH 5 ÄR MYCKET BRA!
  resultat

 • VAD SKULLE FÅ DIG ATT KOMMA MED EN SYNPUNKT/FÖRSLAG TILL EN POLITIKER?
  resultat

 • Om DU skulle åka in till stan från där du bor, vad skulle DU helst åka med,
  Buss eller spårvagn?
  resultat

 • TROR DU DE SOM BESTÄMMER I VÄSTERÅS (POLITIKER) BRYR SIG OM VAD DU TYCKER (2015)?
  resultat

   

 • förekommer det sexuella trakasserier på din skola? (2018)
  resultat


 

 • vad skulle du vilja prata med en politiker om? (2019)
  resultat


   

 • Skolans miljö (2019)
  resultat

 • förekommer det sexuella trakasserier på din skola? (2019)

           resultat​