Vi skickar regelbundet ut frågor som politikerna vill ha svar på. Här nedan kan du se exempel på frågor som ställts till ungdomar och vad de svarat.

TIDIGARE STÄLLDA SMS-FRÅGOR:​​

 • Hur engagerad är du i politik? (2022) RESULTAT

 • Hur har Corona ändrat dina idrottsvanor och möjlighet till fysisk aktivitet? (2020) resultat

 • Om du skulle få välja på att gå i skolan mellan följande tider A eller B (2020):
  A) 08.00-13.00
  B) 13.00-18.00
  Vad skulle du då välja? resultat: A = 75 % B = 25 %
   

 • Tror du att de som bestämmer i Västerås bryr sig om vad du tycker? (2019) RESULTAT

 • Vad är viktigast för dig, i och runt skolan, för att du ska lära dig så bra som möjligt? (2018)Resultat

​​

 •  NÄR TYCKER DU ATT EN 13-ÅRING SKA VARA HEMMA EN VARDAGSKVÄLL?, NÄR TYCKER DU ATT EN 13-ÅRING SKA VARA HEMMA FREDAG/LÖRDAG? och NÄR ÄR DET VIKTIGAST ATT FRITIDSGÅRDEN ÄR ÖPPEN? (2018)​
  resultat

 • VAR MED OCH PÅVERKA FRAMTIDENS FÖRSKOLA! VAD VAR VIKTIGAST FÖR DIG NÄR DU GICK PÅ FÖRSKOLAN?
  resultat

 • TROR DU DE SOM BESTÄMMER I VÄSTERÅS (POLITIKER) BRYR SIG OM VAD DU TYCKER (2016)?
  resultat

 • HUR VÄL TRIVS DU I VÄSTERÅS INNERSTAD? SVARA PÅ EN SKALA 1-5 DÄR 1 ÄR INTE ALLS BRA OCH 5 ÄR MYCKET BRA!
  resultat

 • VAD SKULLE FÅ DIG ATT KOMMA MED EN SYNPUNKT/FÖRSLAG TILL EN POLITIKER?
  resultat

 • Om DU skulle åka in till stan från där du bor, vad skulle DU helst åka med,
  Buss eller spårvagn?
  resultat

 • TROR DU DE SOM BESTÄMMER I VÄSTERÅS (POLITIKER) BRYR SIG OM VAD DU TYCKER (2015)?
  resultat

   

 • förekommer det sexuella trakasserier på din skola? (2018)
  resultat


 

 • vad skulle du vilja prata med en politiker om? (2019)
  resultat


   

 • Skolans miljö (2019)
  resultat