top of page

UNIK i skolan

UNIK i skolan handlar om att öka ungdomars engagemang i demokrati- och samhällsfrågor. Det är en lärarhandledning med fyra lektioner som tar eleven genom processen från oengagerad till engagerad i en egen sakfråga!

Arbetet bygger på den beprövade metoden UNIK i Västerås som redan lyckats nå unga som vanligtvis inte brukar delta i sammanhang där politiska frågor diskuteras och har bidragit till ett ökat generellt intresse för demokratin.

bottom of page