top of page

Vad är UNIK i Västerås?

Det är en ungdomspanel influerad av professor Erik Amnås beskrivning av fyra politiska engagemangsgrupper bland unga. Oftast är det de redan politiskt aktiva ungdomarna som blir tillfrågade när politiker vill ha dialog med unga. Men de utgör bara 6 procent. Genom UNIK försöker vi få ett representativt urval så att fler unga ska komma till tals.

Cirkeldiagram.png

VEM ÄR DU AV DESSA FYRA BILDER? 

KLICKA PÅ BILDEN SOM PASSAR dig BÄST!

bottom of page