top of page

se vilka tävlingar vi har här!

  •  Hur många procent av ungdomar är enligt forskning politiskt aktiva?

svar: 6 %

​vinnare av biocheckar: unik kille 17 år

svar: Demokrati betyder att alla får vara med och rösta t.ex att folket får vara med och bestämma om saker i landet eller kommun eller i skolan. Det är som UNIK vi alla får vara med och bestämma och tycka till om vad vi vill ska bli bättre. Det är motsatsen till diktatur där det bara är en som bestämmer.

​vinnare av powerbank % hörlurar: unik tjej 17 år

  •  Varför är det viktigt att inte bara ungdomar som är politiskt aktiva (som är 6 %) kommer på UNIKs träffar?

svar: För att det är mest demokratiskt om fler är med och påverkar då fler åsikter hörs från flera olika håll av samhället av folk med olika uppväxt och förhållanden. Annars är det enkelt att dom som inte kommer eller är med känner sig bortglömda.

​vinnare av inträde till prison island: unik kille 17 år

  • vad är egentligen politik?

svar: Politik handlar i grund och botten om att lösa problem och få samhället att fungera. Det finns många komprimisser och man måste lyssna på allas röst.

​vinnare av inträde till kokpunkten: unik kille 17 år

Den 2-5 maj firade vi europeiska ungdomsveckan genom en sms-tävling i uniks ungdomspanel.

varje dag ställdes en ny fråga (tävlingen är avslutad).

  •  vad betyder ordet demokrati?

bottom of page