top of page

WORKSHOP UNGDOMARS FRITID 

Denna workshop som genomfördes i oktober 2018, var en viktig del i ett arbete med att få in synpunkter från barn, ungdomar, personal och föräldrar. Resultatet kommer att användas som underlag till en handlingsplan för fritidsverksamheten i Västerås stad år 2020-2026. Du kan ta del av resultatet HÄR

WORKSHOP SKOLA FÖRST

I projektet Skola först satsar Västerås på en kraftsamling där alla förvaltningar och bolag ska bidra. Målet är att Västerås blir en ledande skolstad, där alla barn har tillgång till bästa möjliga lärande och utveckling. I januari 2019 ordnades en workshop som gav viktigt underlag till den första delrapporten som du kan läsa HÄR

DIALOGER I VÄSTERÅS SERVICEORTER

För att veta hur landsorterna kan stärkas behöver kommunen ha kunskap om hur det är att leva, bo och gå i skolan i dem. Experterna på det är förstås de som bor där. Västerås stad har pratat med människor i nio landsorter men det var mest vuxna som kom. Därför bjöd Ungdomsdialog in ungdomar i Irsta och i Tillberga till två workshops. Efter sommaren kan det bli aktuellt att bjuda in till fler ungdomsdialoger på andra landsorter. Du kan ta del av resultaten här:

IRSTA

TILLBERGA

bottom of page