© 2023 by Knoll & Walters LLP. Proudly created with Wix.com

UNIK i skolan 

Under hösten 2019 startar Ungdomsdialog igång ett nytt projekt på uppdrag av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I samarbete med två skolor i Västerås ska Ungdomsdialog ta fram en ny metod som bygger på UNIK för att stärka demokratiarbetet i skolan!