top of page

Vi ställde SMS frågan

Tror du att du kommer att bo i västerås om 10-15 år?

7 % svarade absolut

36% svarade troligen

42% svarade troligen inte och

15% svarade absolut inte

2022 års ungdomskonsultuppdrag

På uppdrag av stadsbyggnadskontoret har ungdomskonsulterna arbetat med frågeställningen: Vad är viktigt för ungdomar för att skapa jämlika livsvillkor när vi bygger staden (fokus på den fysiska miljön). Ungdomskonsulterna har intervjuat ungdomar från olika stadsdelar samt arbetat med enkätsvar från drygt 100 ungdomar.

 

Resultatet presenteras för politiker och tjänstepersoner fredag 8 juli 2022. En rapport om arbetet kommer att lämnas som underlag för arbetet med Västerås stads översiktplan.  

Vad får unga i Västerås att känna sig hörda?

Vi ställde sms-frågan:

Tror du att de som bestämmer i Västerås bryr sig om vad du tycker?

Vi bad de berätta lite mer om varför. Vill du se allas svar? Klicka här

UNIK i skolan 

Under hösten 2019 startar Ungdomsdialog igång ett nytt projekt på uppdrag av MUCF - Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. I samarbete med två skolor i Västerås ska Ungdomsdialog ta fram en ny metod som bygger på UNIK för att stärka demokratiarbetet i skolan! 

bottom of page