top of page

UNGDOMSDIALOG

VILKA ÄR VI? VARFÖR FINNS VI?

FRÅN IDÉ TILL VERKLIGHET

Nu ska Västerås bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Ungdomsdialog agerar som en kanal mellan politiker och ungdomar för att hjälpa politiker som inför stora beslut vill förstå ungas behov och unga som vill vara delaktiga och påverka sin situation. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till en långsiktigt hållbar förändring.

 

Kontakt:

Robert Holm

Samordnare Ungdomsdialog
robert.holm@vasteras.se
076-569 34 30
bottom of page