top of page

Västerås vill bli bäst i Sverige på att ta till vara på ungas idéer och engagemang!

Ungdomsdialog utgör en kanal mellan politiker och ungdomar. Syftet är att hjälpa politiker att förstå ungas behov, och att ge unga en möjlighet till delaktighet och påverkan. Ofta är avståndet stort och vägarna fram till varandra svåra att hitta. Ungdomsdialog fångar upp idéer och tar vara på engagemang som kan bidra till långsiktig hållbar förändring.

Tveka inte att fråga oss om det är något du undrar OCH GLÖM INTE ATT FÖLJA OSS PÅ SOCIALA MEDIER!

Robert Holm

Samordnare Ungdomsdialog
robert.holm@vasteras.se
  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
  • Instagram - Black Circle
bottom of page