top of page

Läs om hur långt vi kommit med

unik i skolan!

Projektet har fått lov att sänka farten pga Coronakrisen. Vi fortsätter så gott vi kan och har redan kommit en bra bit på vägen. I en delrapport som lämnades in till MUCF - Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhället kan du läsa om hur vi lagt upp arbetet, vilken inriktning vi har på lektionerna och hur det fortsatta arbetet ser ut. Ta del av rapporten här.

bottom of page