Läs om hur långt vi kommit med

unik i skolan!

Projektet har fått lov att sänka farten pga Coronakrisen. Vi fortsätter så gott vi kan och har redan kommit en bra bit på vägen. I en delrapport som lämnades in till MUCF - Myndigheten för Ungdoms- och civilsamhället kan du läsa om hur vi lagt upp arbetet, vilken inriktning vi har på lektionerna och hur det fortsatta arbetet ser ut. Ta del av rapporten här.